Nasza misja

My w KLER

kierujemy się misją i wizją

MISJA

Tworzymy piękne
i komfortowe wnętrza

Wizja, która nam przyświeca:

Dostarczamy kompleksowe wyposażenia wnętrz: dla satysfakcji klienta 

Dbamy o pracowników: chcemy być przyjaznym i inspirującym miejscem pracy 

Osiągamy pożądaną efektywność i rentowność: to źródło naszego wspólnego rozwoju 

 Jesteśmy odpowiedzialni społecznie: szanujemy nasze otoczenie 

Dbamy o naszych interesariuszy: jesteśmy etyczni  w biznesie 

My w KLER

stawiamy sobie jasne cele:

Satysfakcja klienta

Wysoki poziom zadowolenia pracownika 

Zarabiamy pieniądze dzisiaj i w przyszłości

Odpowiedzialność społeczna

My w KLER

wyznajemy proste wartości:

Szacunek

w pracy odnosimy się do siebie z szacunkiem we wszystkich relacjach personalnych. Szanujemy naszych partnerów biznesowych 

Zaufanie

obdarzamy zaufaniem każdego pracownika – niezależnie od stanowiska i wykonywanej pracy

Uczciwość i etyka biznesowa

jesteśmy uczciwi wobec siebie zarówno w relacjach zawodowych, jak i tych koleżeńskich. Kierujemy się zasadami dobrych praktyk w biznesie w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi  

Rozwój i ciągłe doskonalenie

dbamy o rozwój poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez firmę. Bierzemy aktywny udział w pracach nad doskonaleniem procesów  

Współpraca
i zespołowość

współpracę i pracę zespołową  postrzegamy jako standard naszej codziennej pracy

Ambitne cele

wyznaczamy sobie ambitne cele – zarówno na szczeblu strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym

Zarząd KLER S.A.

Sebastian Kler

Jerzy Kuncicki

Rafał Desczyk

Przewiń do góry